Keaykolour
Blanco
(Snow White)

Gramaje Formato Stock
120g 70 x 100 cm B1
P
170g 70 x 100 cm B1
P
250g 70 x 100 cm B1
P
300g 70 x 100 cm B1
S
450g 70 x 100 cm B1
S
Gramaje Formato Stock
120g 11 x 22 cm DL
Sin ventana
P
120g 16,2 x 22,9 cm C5
Sin ventana
P