Keaykolour
Gofrado
Blanco
(Snow White)

Natural (Ripple)

Gramaje Formato Stock
300g 70 x 100 cm B1
P