Keaykolour
Gofrado
Blanco Puro
(Pure White)

Cuero (Reindeer)

Gramaje Formato Stock
300g 70 x 100 cm B1
P